Försäkring…

Nu erbjuder vi våra medlemmar genom Svenska Taekwondo Samfund, försäkring under träning/tävling och resor till och från träning/tävling hos Folksam…

Även om enligt Riksidrottsförbundets Chefjurist Christer Pallin ’Försäkringsfrågan är något som ytters varje individ får ta ansvar för själv. Har föreningen tecknat kollektiv försäkring kan medlemmarna omfattas av denna, och har ert förbund gjort det så gäller självfallet denna försäkring. Men i övrigt är försäkringsfrågan en högst privat fråga för varje individ’.

Men ändå kan vi nu erbjuda våra medlemmar kollektiv försäkring…

Sportsliga hälsningar

Isa Musavi

Kanslichef

Svenska Taekwondo Samfund